Om ni har problem med att inte se hela bilden utan måste skrolla finns det en enkel lösning.
Det man kan göra är att:

Då har ni bara bildhanteringen i hela fönstret och kan kanske slippa skrolla för att se hela bilden.

Ett ytterligare tips är att ta bort den översta delen i Internet Explorer / Google Crome ...
är att man kan trycka en gång på F11 knappen, då visas inte url-fältet och dina favoriter.
För att återgå till normal hantering igen tryck på F11 knappen igen.

För att välja något annat bibliotek stäng den nyöppnade fliken eller det nya fönstret.
Då är ni tillbaka och kan göra om samma procedur för något annat bildbibliotek.
Prova om detta kan hjälpa för att undvika skrollandet.

Webmaster