Välkomna till Hörby-Frosta GDF! Vår förening är ansluten till Gammaldansarnas riksförbund (GRF).
Föreningen verkar för att bevara kulturell gammaldans och musik.
Vi vill också stödja och sprida intresset för dans i alla former.

 
 

Vi har kurskvällar för vuxna på tisdagar i aulan på Georgshillskolan.
Se närmare vårt kursprogram!

Följ Coronavirusets spridning och smitta på www.folkhalsomyndigheten.se och sök på covid-19

 

                  Uppdaterad 2020-04-10  Webmaster